Yhteinen tapa toimia

Elämänmakuista ja aktiivista arkea eletään Kontukodeissa ympäri Tamperetta – Kaakinmaalla, Rauhaniemessä, Pyynikillä ja Hervannassa.

Kontukotien yhteystiedot

Yhteinen tapa toimia

Suunnitelmallisen toimintamme takana on harkittu ajatus. Toimimme jokaisella osa-alueella johdonmukaisesti siten, että jokainen meistä tietää miksi me kulloinkin teemme sitä, mitä teemme.

Toimintakyky kaiken keskiössä

Kontukodeissa hoiva pohjautuu itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden vaalimiseen, toimintakyvyn vahvistamiseen sekä hallinnan tunteen ja valinnan vapauden lisäämiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat asukkaiden omien voimavarojen tukeminen ja elämisen arvoinen elämä.

Kinestetiikka ja kuntoutus ohjaavat arjen toimintaa ja niihin panostetaan tulevaisuudessa meillä yhä enemmän, jotta asukkaiden toimintakyky pysyy mahdollisimman hyvänä.

Tulokset puhukoon puolestaan

Toteutamme tyytyväisyyskyselyitä asukkaille sekä heidän läheisilleen vuosittain.

Läheistyytyväisyyskyselyn tulokset 2023 (A) Läheistyytyväisyyskyselyn tulokset 2023 (B)

Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Palvelu- ja hoitosuunnitelma on lakisääteinen. Suunnitelma on laadittava yhdessä asukkaan ja hänen läheisten kanssa kuukauden kuluessa, kun asukas on muuttanut Kontukotiin. Asukkaan kuntoutus, hoiva ja hoito perustuvat aina yksilöllisesti laadittuihin suunnitelmiin, joita säännöllisesti päivitetään vastaamaan toimintakykyä ja tarpeita.

Asukkaan hyvinvointi on meille tärkeää. Yksilöllisen suunnitelman pohjana ovat asukkaan tarpeet ja toiveet. Suunnitelmaan kirjataan asukkaan tarvitsemat palvelut ja hoiva sekä yksilölliset hoitolinjat. Tavoitteena on edistää asukaslähtöistä ja toimintakykyä ylläpitävää hoivaa.

Mitä haluaisit sanoa ikäihmiselle, joka haluaisi asua vielä kotona, mutta jonka olisi aika siirtyä hoivakotiin? 

“Tulkaa hyvät ihmiset passattavaksi. Tämä on helppo asumismuoto tämmöisille vanhoille kaakoille.”

– Irmis, asukas –